Article 6113

Title of the article

 RENOVASIONIST SCHISM OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN 1920s

Authors

Zakharova Lyudmila Borisovna, Candidate of historical sciences, associate professor, sub-department of humanitarian and legal disciplines, Samara Academy of Public and Municipal Administration
(Samara, 96 Stara Zagora str.), zakharova_luda@mail.ru

Index UDK

93/94

Abstract

The Renovationist schism became the indication of the formation of the new Communist morality in society, an attempt of a certain part of the Russian Orthodox clergy «accommodate» the Church in the strict ideological framework of the new political regime. However, Renovationism, despite the active support of the Soviet government, was extinguished by the mid-1930s, and failed to become a strong spiritual power and the moral and religious basis of the moral consciousness of the Russian people.

Key words

Russian Orthodox Church, Patriarch Tikhon, Renovationism, Soviet power, 1920s, public consciousness.

Download PDF
References

1. Vvedenskiy, A. I., mitrop. Sud'ba very v boga v bor'be s ateizmom / mitrop. A. I. Vvedenskiy // Mysl'. – 1922. – № 2. – S. 3–20.
2. Lunacharskiy, A. V. Khristianstvo ili kommunizm. Disput s mitropolitom A. Vvedenskim / A. V. Lunacharskiy. – L., 1926. – 75 s.
3. Lunacharskiy, A.V. Idealizm ili materializm. Disput 21 sentyabrya 1925 g./A.V. Lunacharskiy. – L.,1926. –75s.
4. Podmaritsyn, A. G. Ocherki istorii Samarskoy eparkhii / A. G. Podmaritsyn. – Samara : Kniga, 2008. – 151 s.
5. Yakunin, V. N. Istoriya Samarskoy eparkhii / V. N. Yakunin. – Tol'yatti : MNKh, 2011. – 625 s.
6. Podmaritsyn, A. G. Vzaimootnosheniya Russkoy pravoslavnoy tserkvi i gosudarstvennykh organov v Samarskom regione: 1917–1941 gg. : dis. … kand. ist. nauk / Podmaritsyn A. G. – Samara, 2006. – 252 s.
7. Arkhivy Kremlya. Politbyuro i tserkov'. 1922–1925 gg. Kn. 2. – Novosibirsk ; M., 1998. – 454 s.
8. Kirichenko, O. V. Monakhini i chernichki kak organizatory narodnogo protivodeystviya tserkovnomu obnovlenchestvu v 1930-e gody / O. V. Kirichenko // Traditsii i sovremennost' : nauchnyy pravoslavnyy zhurnal. – 2006. – № 4. – S. 3–25.

 

Дата создания: 08.10.2014 17:14
Дата обновления: 14.10.2014 12:30